Sportende vrouwen

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring

Deelname aan sportieve activiteiten brengt altijd gezondheidsrisico’s met zich mee en u bent op ieder moment zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid. Alle medewerkers van High Five Health Promotion hebben passie voor hun beroep en zullen er alles aan doen om u in staat te stellen de aangeboden faciliteiten optimaal te kunnen gebruiken. Graag spreken we met u af wat we over en weer van elkaar mogen verwachten.

U kunt van ons verwachten dat:

 1. We uw persoonlijke beslissingen respecteren en u kunt uw eigen beslissingen maken welke oefeningen u uitvoert;
 2. We er alles aan zullen doen om een veilige sportomgeving aan te bieden;
 3. We zorgdragen dat onze medewerkers beschikken over de juiste kwalificaties en voldoen aan eisen die er aan de beroepsgroep gesteld worden;
 4. We zullen nagaan welke mogelijkheden we u kunnen bieden indien u een beperking heeft die gebruik van de huidige faciliteiten in de weg staan.

We verwachten van u dat:

 1. U uw fysieke mogelijkheden niet overschrijdt. Wanneer u zich zorgen maakt of, of wanneer u weet dat uw gezondheid veilige deelname aan sportieve activiteiten in de weg kan staan, neem dan contact op met een medische professional en volg zijn/haar advies voordat u de faciliteiten en apparatuur van het sportcentrum gebruikt; 
 2. U ervoor zorgt dat u op de hoogte bent van de regels en instructies, inclusief waarschuwingsbordjes van het sportcentrum; 
 3. U niet deelneemt aan activiteiten of oefeningen waarvan u is verteld dat deze niet geschikt zijn voor u;
 4. U het onze medewerkers in het sportcentrum direct laat weten wanneer u zich niet lekker voelt voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten en apparatuur. Tijdens de bemande openingsuren is er altijd een medewerker in het sportcentrum aanwezig die beschikt over een geldig EHBO-diploma.

Test jezelf met PAR-Q

Met behulp van deze PAR-Q (Physical Activity Readiness Questionnaire) kunt u eenvoudig bepalen of u verantwoord kunt deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten. Deze test is geschikt voor iedereen tussen de 15 en 69 jaar oud. Gebruik uw gezond verstand voor het beantwoorden van deze vragen. Lees de vragen eerst aandachtig door, beantwoord daarna elke vraag eerlijk met Ja of Nee.

Start PAR-Q test

 1. Heeft een arts ooit gezegd dat u een hartprobleem heeft en dat u alleen fysieke inspanning op advies van een arts zou mogen uitvoeren?
 2. Heeft u pijn op de borst bij fysieke inspanning?
 3. Heeft u in de afgelopen maand pijn op de borst gehad terwijl u geen fysieke inspanning uitvoerde?
 4. Verliest u wel eens uw evenwicht als gevolg van duizeligheid of verliest u wel eens het bewustzijn?
 5. Heeft u een skelet- of gewrichtsprobleem (bijvoorbeeld aan rug, knie of heup) dat kan verergeren door een verandering in u fysieke activiteiten patroon?
 6. Schrijft uw arts op dit moment medicijnen voor (bijvoorbeeld plaspillen) in verband met bloeddruk of hartprobleem?
 7. Bent u op de hoogte van andere redenen waarom u geen fysieke inspanning zou mogen uitvoeren?

Indien u één of meerdere vragen met ja heeft beantwoord consulteer dan een arts voordat u begint met sport- en beweegactiviteiten of voordat u aan een fittest deelneemt. Vertel uw arts over de PAR-Q en welke vragen u met JA heeft beantwoord.

Indien u eerlijk en naar waarheid alle vragen met NEE heeft beantwoord, dan kunt u redelijk veilig aannemen dat u kunt beginnen met actiever worden. Begin rustig en bouw de activiteiten langzaam op. Dit is de makkelijkste en veiligste manier. Het is mogelijk om uw fitheid te laten testen in onze faciliteiten. Dit is een uitstekende manier om uw algehele fitheid in kaart te brengen. Hierdoor kunt u ook het beste plannen welke activiteiten het best bij u passen. Het is aanbevolen dat u uw bloeddruk laat meten. Indien uw bloeddruk boven 144/94 is, consulteer dan uw arts voordat u actiever wordt.

Wacht met actiever worden:

 • Indien u zich niet lekker voelt vanwege een tijdelijke ziekte zoals een verkoudheid of koorts. Wacht tot u weer beter bent.
 • Indien u zwanger bent  consulteer dan uw arts voordat u actiever gaat worden.